Vad menas med OCR-nummer?

Om du blir uppmanad att uppge OCR-nummer när du skall betala en faktura betyder det att i och med betalningen att du skall uppge en sifferkombination som är unik för din faktura. Mottagaren av fakturan har då ett datorsystem som maskinavläser fakturorna och kan då se att denna faktura har blivit betald.

OCR-nummer med röd understrykning

OCR-nummer är en förkortning av ”Optical Character Recognition”, som syftar på en teknik för att läsa av text från bilder eller skannade dokument. I Sverige används OCR-nummer ofta som en benämning för ett betalningsmottagarnummer som används vid betalning via autogiro eller e-faktura.

OCR-numret är en unik identifierare för betalningsmottagaren och består av ett antal siffror och bokstäver som företag eller organisationer använder för att identifiera sin betalningsmottagare i samband med betalningar via autogiro eller e-faktura.

OCR-numret skiljer sig från personnummer i det att det inte är en personlig identifierare utan istället en identifierare för en organisation eller ett företag. OCR-numret är också inte lika känsligt som personnummer då det inte är kopplat till en persons identitet och personliga information. Undantaget här gäller OCR-nummer som skall uppges vid inbetalning av skatt till Skatteverket. Se mer om detta längre ned i denna artikel.

OCR-nummer är en betalningsidentifikator som används i samband med autogiro- och e-fakturatjänster. Historiskt sett användes OCR-nummer som en identifierare för att underlätta automatiserad posthantering, där OCR-teknik användes för att läsa av text från skannade dokument.

OCR-numret består vanligtvis av mellan 5 och 25 tecken, som oftast är siffror men som kan inkludera bokstäver och specialtecken. Det är viktigt att notera att OCR-numret är unikt för varje betalningsmottagare och används för att identifiera rätt betalningsmottagare vid betalningar via autogiro och e-faktura.

OCR-nummer har använts i Sverige sedan 1980-talet och har under åren utvecklats för att bättre passa behoven av den digitala ekonomin. Idag används OCR-nummer för att underlätta automatiserade betalningsprocesser och för att minska risken för felaktiga betalningar eller överföringar.

OCR-numret används också som en identifierare för fakturor och betalningskrav och är en viktig komponent i betalningsinfrastrukturen i Sverige. Genom att använda OCR-nummer kan företag och organisationer säkerställa snabba och korrekta betalningar samtidigt som de minskar risken för fel och förseningar.

Vad är mitt OCR-nummer?

Om du ibland förväntas uppge ett OCR-nummer som kanske inte står på en faktura, till exempel vid inbetalning av skatt till Skatteverket, kan ibland behöva veta ditt OCR-nummer.

OCR-numret för inbetalning av restskatt till Skatteverket är vanligtvis personnummer (12 siffror) följt av en siffra för att göra det mer unikt.

Exempelvis: 1920122955336
I detta fall är det nedbrutet så här:
Personnummer: 19201229
Fyra sista nummer i personnumret: 5533
Extranummer: 6
OCR-nummer: 1920122955336

Du kan själv se och räkna fram ditt unika OCR-nummer på Skatteverkets hemsida. Det är bra när du skall betala in skatt på ditt skattekonto eller betala in restskatt vid deklarationen.

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ocrberakning

Är OCR-nummer olika?

Vanligtvis har alla fakturor ett unikt OCR-nummer. En del fakturor som kommer löpande kan använda sig av samma OCR-nummer för alla fakturor. Förlita dig dock inte att OCR-numret är lika varje gång – se alltid efter på fakturan vilket OCR-nummer som gäller för den specifika fakturan.

Lämna en kommentar