Vad skriver man istället för OCR-nummer?

Om du har fått en faktura där det inte finns något OCR-nummer eller förväntning att uppge något OCR-nummer så skall du högst troligt ange ett referensnummer eller fakturanummer. Du bör se en förklaring om detta på fakturan. Om du fortfarande är osäker på om du skall skriva ett meddelande, uppge referensnummer eller faktura nummer – … Läs mer

Är referens OCR?

Är referensnummer samma som OCR-nummer? Nej! Referensnummer har liknande funktion som OCR-nummer; numret finns där för att ge fakturan ett unikt ID som används i olika ekonomisystem för att hantera fakturor. Exempel: Företaget AB skickar faktura till Per Persson. Då företaget skickar många fakturor är det svårt att se om Per Persson har betalat sin … Läs mer

Vad gör man om det inte finns ett OCR-nummer?

Om du har erhållit en faktura och uppmanas att uppge ett OCR-nummer som inte finns, säkerställ att inte OCR-numret står utskrivet i textform på fakturan. Vanligtvis skrivs OCR-numret längst ned på fakturan. Se bild: Om fakturan helt saknar OCR-nummer är det bäst att du vänder dig till den som skickat dig fakturan och begär ut … Läs mer

Hur många siffror är ett OCR?

OCR-numret kan variera i längd och kan bestå av mellan 5 och 25 tecken, beroende på vilket betalningssystem som används och vilken betalningsleverantör som tillhandahåller tjänsten. I regel består OCR-numret av en kombination av siffror, bokstäver och specialtecken, men det är vanligt att det primärt består av siffror. Det är viktigt att notera att OCR-numret … Läs mer

Vad menas med OCR-nummer?

Om du blir uppmanad att uppge OCR-nummer när du skall betala en faktura betyder det att i och med betalningen att du skall uppge en sifferkombination som är unik för din faktura. Mottagaren av fakturan har då ett datorsystem som maskinavläser fakturorna och kan då se att denna faktura har blivit betald. OCR-nummer är en … Läs mer

Är referensnummer och OCR-nummer samma sak?

Nej, referensnummer och OCR-nummer är inte samma sak, även om de ibland kan användas synonymt. Referensnummer används ofta för att identifiera en betalningstransaktion, och det kan bestå av bokstäver och/eller siffror. Referensnumret används vanligtvis av avsändaren för att spåra en betalning och för att hjälpa mottagaren att identifiera betalningen. Referensnumret är oftast valfritt och kan … Läs mer