Är referensnummer och OCR-nummer samma sak?

Nej, referensnummer och OCR-nummer är inte samma sak, även om de ibland kan användas synonymt.

Referensnummer används ofta för att identifiera en betalningstransaktion, och det kan bestå av bokstäver och/eller siffror. Referensnumret används vanligtvis av avsändaren för att spåra en betalning och för att hjälpa mottagaren att identifiera betalningen. Referensnumret är oftast valfritt och kan bestämmas av avsändaren.

Å andra sidan är OCR-numret en specifik typ av referensnummer som används inom betalningssystemet för att automatiskt identifiera en betalning. OCR står för Optisk Teckenigenkänning, vilket betyder att banken kan läsa av numret automatiskt med hjälp av en läsare. OCR-numret är vanligtvis 10 siffror långt och bestäms av mottagaren.

Skillnaden på OCR och referensnummer

Således är OCR-numret en typ av referensnummer som används inom betalningssystemet, men referensnummer kan ha olika format och användningsområden beroende på avsändarens och mottagarens behov.

Lämna en kommentar