Hur många siffror är ett OCR?

OCR-numret kan variera i längd och kan bestå av mellan 5 och 25 tecken, beroende på vilket betalningssystem som används och vilken betalningsleverantör som tillhandahåller tjänsten. I regel består OCR-numret av en kombination av siffror, bokstäver och specialtecken, men det är vanligt att det primärt består av siffror.

Det är viktigt att notera att OCR-numret är en unik identifierare för varje betalningsmottagare och används för att säkerställa att betalningarna når rätt mottagare. Det är också viktigt att notera att OCR-numret är olika från personnummer som används för att identifiera personer i Sverige.

Det finns dock personunika OCR-nummer. Läs mer om detta här.

Lämna en kommentar